top of page

Tarieven

Wanneer u denkt gebruik te willen maken van onze diensten, dan kunt u ons bereiken via het contactformulier. We maken een afspraak voor een intakegesprek. Dit is geheel vrijblijvend en verplicht u nergens toe. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
 
Zorg aan ouderen zonder PGB (Persoons Gebonden Budget):

Heeft u geen PGB dan betaalt u rechtstreeks aan Kaat op maat. We spreken vooraf een uurtarief af.  Wij hanteren marktconforme tarieven en afhankelijk van de zorgvraag bepalen wij het uurtarief. Tijdens avonden, weekenden en feestdagen rekenen wij een hoger tarief dan overdag.
  
Zorg aan ouderen met een PGB:

Beschikt u over de PGB vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg), dan kunt u hier de kosten vanuit financieren. Ook hier hanteren wij een tarief dat marktconform is en afhankelijk is van de zorgvraag.

Mensen met een beperking:
De diensten die Kaat op maat biedt kunnen worden vergoed via de Wlz in de vorm van PGB. We bespreken van tevoren welk uurtarief we rekenen.  

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze dienstverlening neem dan contact met ons op. 

Heb je vragen of opmerkingen?
Kom nu in contact met Kaat op maat.

bottom of page