top of page

Covid-19

COVID-19 

Voor iedereen is deze tijd erg moeilijk en vraagt dit om aanpassingen. Zeker voor ouderen en mensen met een beperking is dit een zware tijd. Mensen hebben nu nog meer te maken met eenzaamheid en zullen zich vaker alleen voelen. Kinderen komen minder vaak langs, omdat ze bang zijn hun ouders te besmetten. Mensen met een beperking kunnen niet naar hun werkplek of het dagverblijf dat soms een lange periode gesloten is. Het veroorzaakt bij iedereen veel spanning en onzekerheid. Juist nu wil Kaat op maat er voor u zijn.
Kaat op maat wil daarom juist nu ook goed kijken hoe ze maatwerk kan leveren. Aanpassingen zijn juist in deze tijd van groot belang!

 Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM:


•    Was vaak je handen met water en zeep.
•    Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
•    Schud geen handen.
•    Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.


Wanneer een opdrachtnemer klachten heeft laat hij/zij zich testen en blijft thuis tot de uitslag bekend is.  
Er zullen zich altijd situaties voordoen waarbij je de 1.5 meter afstand niet kunt houden, maar wij zullen er zorg voor dragen dat we zo veilig mogelijk werken. Voor ons staat ieders gezondheid voorop.

 

Heb je vragen of opmerkingen?
Kom nu in contact met Kaat op maat.

bottom of page